218 av de 243 som prøvekjørte elsykkel i en uke svarte på årets spørreundersøkelse. Ingrid Netland var den heldige vinneren av gavekort på 1000 kr fra Bergen kino. Hun forteller at hun prøvekjørte hele 31 km én vei fra Os til Bergen, og var en av de som syklet aller lengst med elsykkelen. Gjennomsnittet blant brukerne var på 60 km i prøvekjøringsuken. 

- Jeg var overrasket over hvor raskt det gikk, sier Ingrid. 

Hun brukte bare 5-10 min lenger tid enn det tok med offentlig transport. Det var opp Vallaheiene hun merket at elsykkelen gjorde utslaget. 

- Men tre mil er litt i overkant for langt og en blir litt for sliten til å stå klar med pasienter...forteller hun. 

Hun fortsatte å ta buss etter uken med elsykkel, men har nå fått erfaring med et ekstra reisealternativ. 

Tallene fra spørreundersøkelsen viser at 35 % endret transportmiksen til jobb etter å ha prøvekjørt i en uke. Kakediagrammet under viser hvilke transportmidler de 35%-ene begynte å bruke. 

     

1/4 kjøpte elsykkel etter å ukes prøvekjøringen. Mange er fortsatt interessert i å kjøpe elsykkel, mens 28% fant ut at dette transportmiddelet ikke vil fungere i hverdagen sin.

Dette og andre resultatene fra prosjektet Prøvekjøre elsykkel vil du finne i årsrapporten. Den vil publiseres på provekjore.no/rapport.