Utleie skjer gjennom «Prøvekjøre elsykkel», et prosjekt som gir erfaring med bærekraftig transport. Prosjektet drives av Naturvernforbundet Hordaland, med støtte og hjelp ulike støttespillere. Les om spleiselaget.

 

1.0 BESTILLING AV PRØVEKJØRING

1.1 Hvem kan bestille ukesprøvekjøring?

• Du er over 18 år.
• Du har egen ansvarsforsikring i utlånsperioden.
• Du har verdikode, blir medlem i Naturvernforbundet Hordaland, eller betaler for ukesprøvekjøring. Se «1.5 Betaling»
• Bare den som er oppført i leiekontrakten kan bruke elsykkelen.

1.2 Hvordan bestille ukesprøvekjøring?

• Du velger selv tidsrom for ukesprøvekjøring. Ukesprøvekjøring varer f.o.m fredag t.o.m onsdag. (Helligdager forkorter prøvekjøreperioden)
• Du legger inn kontaktinfo og registrerer ditt betalingskort, eller oppgir verdikode.
• Du bekrefter bestilling, og mottar også en bekreftelse fra oss på at bestillingen er gått gjennom.
• Du henter og leverer elsykkelen i avtalt butikk og tidsrom. Se «2.2 Å levere sykkelen tilbake i tide»

1.3 Din brukerkonto og kontaktinformasjon

• Informasjonen du oppgir må være riktig.
• Du er innforstått med at Naturvernforbundet gir sykkelbutikken som du har valgt tilgang til din kontaktinformasjon.
• Du aksepterer at Naturvernforbundet Hordaland kan lagre og bruke informasjonen til å kontakte deg for å kartlegge reisevaner og evaluere prøvekjøre.no.
• Utover dette vil ikke Naturvernforbundet bruke eller dele den informasjonen du har oppgitt.

1.4 Avbestilling/endring av reservasjon

• Du kan avbestille elsykkelen frem til avtalt hentedag. For å få beløpet refundert må avbestillingen gjøres senest tre dager før avtalt hentedag.
• For avbestilling, gi beskjed til provekjore@naturvernforbundet.no.
• Tidspunktet for reservasjonen kan flyttes hvis det er ledig kapasitet. Ønsker du å endre butikk, må bestillingen avbestilles og det må gjøres en ny bestilling.

1.5 Betaling

• Det koster 350 kroner å ukesprøvekjøre med mindre du er/blir medlem i Naturvernforbundet eller har verdikode.
• Beløpet blir reservert fra betalingskortet bestilling og belastet ved utlevering av elsykkelen.
• Ved for sen tilbakelevering vil det bli fremsatt krav om dagleie, eventuelt erstatning. Se «2.2 Å levere sykkelen tilbake».
• Ved skade eller tap av elsykkelen kan det bli fremsatt krav om erstatning. Se «2.3 Å erstatte eventuelle skader og tap».

 

2.0 SOM PRØVEKJØRER ER DU ANSVARLIG FOR:

2.1 Hvordan elsykkelen behandles

• Vær forsiktig når du prøvekjører elsykkel. All bruk av elsykkel og utstyr skjer på eget ansvar.
• Elsykkelen skal alltid låses, lagres under tak og på et låst område når den ikke er i bruk. Bruk alltid bakhjulslåsen i tillegg hvis dette er tilgjengelig på sykkelen.
• Når sykkelen ikke er i bruk skal display (hvis avtagbart) og batteri tas av sykkelen for å minske risiko for tyveri.
• Husk å lade batteriet daglig, eller ved behov.
• Elsykkelen skal behandles pent og i henhold til veiledningen. Du er ikke ansvarlig for slitasje, skader eller feil forbundet med vanlig bruk, men kan bli stilt økonomisk ansvarlig for skader utover dette og ved tap av elsykkelen. Se «2.3 Å erstatte eventuelle skader og tap».
• Ta kontakt med utleier hvis det oppstår problemer med elsykkelen. Det skal ikke utføres noen form for reparasjon eller modifikasjon uten sykkelbutikkens samtykke.

2.2 Å levere tilbake elsykkelen i tide

• Elsykkelen leveres tilbake innen avtalt dato og innenfor butikkens åpningstid.
• Ved levering skal elsykkelen være i samme stand som da den ble hentet.
• Elsykkelen kan leveres inn tidligere dersom det er ønskelig, men dette gir ingen prisreduksjon.
• Ved for sen levering vil utleier kreve dagleie på 1000 kr fra første dag etter avtalt levering. Er elsykkelen ikke er levert tilbake innen syv dager etter avtalt tidspunkt, vil forholdet bli anmeldt og med krav om erstatning.

2.3 Å erstatte eventuelle skader og tap

• Dette gjelder for utbedring av skader som går utover vanlig slitasje, og ved tap av elsykkelen i leieperioden. Det er utleier som fremsetter et eventuelt erstatningskrav.
• Ved tap av elsykkel, skal sykkelens batteri og nøkkel leveres tilbake til butikken. Holdes ikke denne delen av avtalen, vil det fremsettes et krav om erstatning på 10 000 kr.

 

3.0 SOM UTLEIER ER BUTIKKEN:

3.1 Ansvarlig for

• at du får ukesprøvekjøre en velfungerende elsykkel.
• at du får med en skikkelig sykkellås og nødvendig utstyr for lading av elsykkelen.
• at du får litt informasjon om hvordan elsykkelen du skal prøvekjøre fungerer.

3.2 Ikke ansvarlig for

• eventuelle skader eller tap av gjenstander som du velger å frakte på elsykkelen.
• personskade forvoldt av elsykkelen.
• økonomiske, eller andre former for tap som en eventuell driftsstans av elsykkelen måtte forårsake deg i låneperioden.

 

 

Foto: Plochingen (CC BY-NC 2.0)