Å ferdes i trafikken på sykkel er annerledes enn å gå eller kjøre bil. Denne veiledningen vil gjøre deg bedre forberedt når du skal begynne å sykle igjen.

 

Følg trafikkreglene

Grunnregelen for alle som ferdes i trafikken er Vegtrafikkloven § 3:

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Du har lov til å sykle mange steder:

  • Kjørebanen. Med unntak av motorveg eller veier med fartsgrense over 60 km/t. 
  • Sykkelvei
  • Sykkelfelt. Bruk alltid sykkelfeltet på høyre side av veien.
  • Gang- og sykkelvei. Vis hensyn når du passerer gående.
  • Fortauet. Når det er liten gangtrafikken og du ikke medfører fare eller er til hinder for gående. 

Les Trafikkregler for syklister, Nyttige trafikkregler for syklister og Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler).

 

Bruk påbudt utstyr

I Norge er følgende utstyr påbudt: 

Bremser. Det må være minst to separate bremser som virker uavhengig av hverandre. En på framhjulet og en på bakhjulet.

Ringeklokke.

Lykt. Dette påbudt om du skal sykle i mørket eller skumring. Hvitt eller gult lys festet foran på sykkelen, og rødt lys bak. De skal sees tydelig fra 300 meter, men ikke være blendende. Lysene kan blinke med minst 120 blink per minutt.

Refleks. Hvit eller gul refleks på begge sidene av pedalene, og rød refleks ("kattøye") bak.

Hjelm er ikke påbudt å bruke hjelm i Norge. Les mer om dette i Trafikksikkerhetshåndboken.

 

Ta vare på sykkelen din

Parkering. Du kan parkere sykkelen din mange steder - så lenge det ikke er til hinder for andre. Parker innendørs om du kan.

Lås. Invester i en god lås. Lås gjerne både ramme og hjul til et fast punkt. Ta med deg display og batteri på elsykkelen om du kan. 

Forsikring. Registrer deg i et FG-godkjent sykkelregister. Snakk med forsikringsselskapet ditt om hvilken forsikring som passer best for deg. For mange vil innboforsikringen være nok. 

Rengjøring. Vask sykkelen med varmt vaskevann, børste eller svamp.

Smøring. Smøring forhindrer rust og får alle bevegelige deler til å gli lettere. Smør kjedet, gir og vaiere jevnlig med sykkelolje.

Stram opp. Skru fast skruer og mutter jevnlig.

Sykkelservice. Jevnlig vedlikedhold gir deg mer glede av sykkelen din. 

 

Foto: Abecedarian Gallery (CC BY-ND 2.0)