«Bilen er en integrert del av vårt hverdagsliv og vårt kulturelle miljø. Den er en gjenstand som de aller fleste i vårt samfunn tar for gitt, og som de færreste synes de kan klare seg uten».  

Slik skrev Randi J. Hjorthol i rapporten Bilens betydning for barns og unges aktivitetsmønstre i 2006. Tallenes tale er klar: bilen er fortsatt den dominerende reiseformen på daglige reiser i Norge. I Den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 2014 kan Transportøkonomisk institutt (TØI) fortelle oss at 55% av de daglige reisene gjøres som bilfører, og 8% som passasjer. 21% av reisene er til fots, 10% kollektivt, 5 % på sykkel og 1% annet. Sykling er imidlertid mer populært på jobbreisen, men dette gjelder ikke alle steder i landet. I Bergen ligger sykkelandelen kun på 3 %. Dette er gjennomsnittet av alle grupper - ungdom og voksne. Ungdom (13-17 år) er den gruppen som sykler oftest i det daglige (12%), men når de blir voksne går sykkelandelen drastisk ned til 4%. Og der holder den seg stabilt lavt. Les faktaark fra undersøkelsen.

Bilholdet og privatbilismen i norske byer er ikke bærekraftig. Vi står overfor store utfordringer knyttet til folkehelse, forurensing og trafikkavvikling.

Elsykkelen har vist seg å være et godt alternativ for mange. Den forlenger sykkelens rekkevidde og kan kan være jokeren i flere kabaler. Den kan senke veitrafikkens klimagassutslipp, redusere støy og få flere i daglig aktivitet. Det er godt for både folk, bedrifter og samfunn. 

Prøvekjøre elsykkel er et prosjekt som ble opprettet for å synliggjøre bærekraftige transportløsninger ved å gi flere erfaring med ulike transportmider. Prosjektet drives av Naturvernforbundet Hordaland, med støtte fra kommuner, fylkeskommune, stat, bedrifter, fond og frivillige. Les om våre støttespillere. Gjennom prosjektet drives denne nettsiden, hvor du kan bestille ukes prøvekjøring av elsykkel og finne informasjon om elsykler, trafikkregler og sykkelkart. En rekke tiltak kan gjennomføres i virksomheter og på offentlige arrangementer: prøvekjøring av elsykkel, utdeling av verdikoder for ukes prøvekjøring, spørreundersøkelse, gruppeintervju, foredrag, filming og produksjon av infomateriell. Målgruppene for prosjektet er voksne som bruker bil og ungdom i videregående skole. Erfaringene våre deler vi gjerne med andre - les våre resultater.

Interessert i prosjektet? Kontakt oss