Det har blitt solgt mange europeisk lovlige sykler i Norge med gå-funksjon på 6 km/t uten pedalkraft og maks hastighet på 27km/t  de siste årene.

I følge de eksisterende norske reglene er ikke "gå-funksjonen" lovlig og maksimalhastigheten er 25 km/t, så resultatet er at mange av elsyklistene på norske veier risikerer å bli straffeforfulgt dersom det skulle skje en ulykke eller liknende. 

I desember kom et lovendringsforslag fra vegdirektoratet, etter press fra fagmiljøet og naturvernforbundet, om å forandre regelverket slik at det stemmer overens med europeiske standarder.

Naturvernforbundet stillet seg meget positiv til dette forslaget og sendte inn et høringsforslag sammen med Fremtiden i Våre Hender. Høringsforslaget kan leses i sin helhet her: HØRING – SYKKEL MED ELEKTRISK HJELPEMOTOR – FORSLAG OM ENDRINGAV VEGTRAFIKKLOVEN, KJØRETØYFORSKRIFTEN OG FORSKRIFT OM KRAV TIL SYKLER