Naturlig onsdag. Hvordan tråkke til for 30% på sykkel i Bergen
Kl 19.00 i Boksalongen på litteraturhuset i Bergen.

Biltrafikken gir forurensing, helseproblemer og køer. Alle bærekraftige transportløsninger må tas mer i bruk. Lokale myndigheter arbeider for 10% sykkelandel innen 2019. Naturvernforbundet mener vi må sikte høyere.

Stadig flere bedrifter arbeider for at flere ansatte sykler til jobb.Naturvernforbundet Hordaland har nylig lansert prøvekjøre.no, som gir Bergensere erfaring med å bruke elektriske sykler. Myndighetene arbeider for et sammenhengende sykkelveinett i Bergen.

Sykling er bra for miljøet, helsen og lommeboken. 48,5 % av Bergens befolkningen bor under 30 minutters sykkelavstand til sentrum (Statens Veivesen, 2013). I dag er kun 3 % av reisene på sykkel. Hvordan får vi virkeliggjort Bergens utrolige sykkelpotensial? Hva som må til for at 30 % av bilreisene erstattes med sykkel?

Vi har invitert en politiker, forvaltere, en forsker, naturvernere og syklistenes landsforening til å løfte blikket og drøfte hvordan vi skal nå en slik målsetning. Hvilke muligheter har politikerne for å legge til rette for at flere sykler? Hvordan elsykkel hjelpe fler til å la bilen stå?

UTFORDRING: Hvordan kan vi få en sykkelandel på 30% i Bergen?

Peter Andersen – Førsteamanuensis ved institutt for Geografi UIB
Einar Grieg – Sykkelsjef i Bergen kommune
Frode Ådland – Prosjektleder i Statens Veivesen
Tom-Christer Nilsen – Fylkesordfører Hordaland
Representant fra Syklistenes Landsforbund Bergen
Nils Tore Skogland – Daglig leder Naturvernforbundet Hordaland