130 000 bergensere kan sykle til Bergen på under 30 minutter. 

Dette er tall fra en beregning som ble utført av Statens Vegvesen våren 2013. Beregningene baserer seg på bostedsadresser. Resultatet av analysen er flere kart som viser avstander og tidsbruk på sykkel mot sentrum i Bergen.

Analysen er utført med en videreutviklet areal og transportmodell, som tar både stigning og fartsbegrensinger i betrakting (Aarland F., Statens Vegvesen, telefonsamtale, 9.september 2013).

Tallene er basert på bruk av vanlig sykkel. Dersom elsykkel blir brukt vil tidene være kortere og avstanden lengere enn oppgitt i dette kartet.

 


Mer informasjon: Artikkel om temaet i Bt.no fra den 30. april 2013 kan leses her.