Den årlige prisen på en bil avhenger av mange faktorer. Hvor mye bilen koster i anskaffelse, kjørelengde, forsikringsbonus, bensinforbruk osv. I tillegg kommer faste utgifter som årsavgift, veiavgifter, EU-kontroller, service osv. For å finne ut hva din bil koster deg kan du bruke en kalkulator for bilkostnader (smartepenger.no). Tallet vi presenterer er basert på rapporten «Eksempler på beregning av kostnader ved bilhold 2012» som utgis av Opplysningsrådet for Veitrafikken AS hvert år.

Bil

Vi antar at vi har en bensinbil med nypris på 371 000 kr og med en årlig kjørelengde på 15 000 km koster i gjennomsnitt 95 653 kroner i året de første tre årene. (Verdifall på bilen, renter, forsikring, årsavgift, vedlikehold, bensin, olje, dekk, service og bompenger) Over en treårsperiode blir totalkostnaden på bilen: 286 959.

Elsykkel

En over middels god elsykkel ligger på rundt 25 000 kr  i innkjøpspris. En service i året (2000) Ekstradeler (vinterdekk osv.) (1000 kr) Hva koster bekledning (1000kr) og lading (500kr). Elsykkelens verditap anslås til å være 12 500 kr etter tre år. Gjennomsnittskostnad over første tre år: 12 000 kr/år. Over en treårsperiode blir totalkostnaden på elsykkelen 26 000 kr.

Anslag penger spart

Utgifter bil over en treårsperiode minus utgifter på elsykkel over en treårsperiode. 286 959 kr - 26 000 kr = 260 959 kr.

Anslag besparelse: 260 959 kr.