Det er en sykkel hvor man bruker egen muskelkraft og ekstra kraft fra hjelpemotoren for å komme seg fremover. Elsykler ser ut som vanlige sykler, men har i tillegg motor, batteri og en styringsenhet. 

Elsykkel eller elmoped?

En del kjøretøy omtales som "elsykkel", men etter regelverket klassifiseres de som moped. Du kan fortsatt bruke den, men for å reise med den lovlig må du følge reglene for moped. Det innebærer blant at annet at den må registreres som elmoped og du må ha ansvarsforsikring, gyldig førerkort og bruke hjelm. Reglene for hvor det er lovlig å kjøre endrer seg også. 

Følgende krav gjelder for at kjøretøyet skal være en elsykkel

 • hjelpemotoren har maksimalt 250W i nominell effekt. 
 • hjelpemotoren kobler ut når du sykler over 25 km/t. 
 • hjelpemotoren gir kun kraft når du tråkker (unntak: gå-assistanse opp til 6 km/t.)

En elsykkel klassifiseres som en sykkel og kravene til elsykkel og sykkel er derfor like. Les om påbudt utstyr for sykler.  

Motorens plassering

Motoren er hovedkomponenten på elsykkelen, og også den delen som belastes mest. Børsteløse motorer har bedre holdbarhet enn børstemotorer. Plasseringen av motoren påvirker kjøreopplevelsen. En balansert sykkel er lettere å løfte og ligger bedre på veien når du sykler. 

forhjulForhjulsmotor
Den enkleste og billigste varianten. Den kan gi deg like god fremdrift som de andre variantene dersom konstruksjonen er riktig balansert.

Fordeler: Enkel konstruksjon. Enkel å installere på en vanlig sykkel. Trommelbrems er enkelt å installere. 
Ulemper: Dårligere grep i oppoverbakke på glatt underlag. Økt fare for punktering (pga. ekstra udempet masse i forhjulet). Strømgenerering er ikke anbefalt (motstand på forhjulet er risikabelt på glatt føre)

bakhjulBakhjulsmotor
De fleste varianter av denne typen har tannhjul festet til selve motoren. Denne typen kan derfor bli litt dyrere enn forhjulsmotor. 

Fordeler: Gir bra grep. Enkelt å installere på en vanlig sykkel, men er litt dyrere enn på forhjulsmotor. Enkelt system. Mulig med strømgenerering (f.eks BionX).
Ulemper: Kan gjøre sykkelen baktung. Økt fare for punktering (pga. ekstra udempet masse i bakhjulet). I de fleste tilfeller er trommelbrems ikke mulig.

krankKrankmotor
Sitter i kranken (mellom pedalene) på sykkelen og gir drift rett på kjeden. En slik type motor krever spesialtilpasset ramme. Denne type motorstilling er mest effektiv.

Fordeler: Godt grep. Sentralisert vekt på sykkelen. Mindre fare for punktering (pga ingen ekstra udempet masse på hjulene). Lettere å fikse punktering ol. (ingen kabelkoblinger for å ta av hjulene). Robust, med kompakt design og korte kabelstrekk. Motoren skånes ved tung belastning (pga giring på motordrevet).
Ulemper: Vanskelig å ettermontere på en sykkkel fordi det krever spesielle modifikasjoner av rammen. Et mer komplekst, og i enkelte tilfeller dyrere, system.

Motoren krever ettersyn. Derfor anbefales det å levere den til profesjonelt vedlikehold en gang i året. På et autorisert verksted har de feilsøkingsprogrammer som elektronisk sjekker statusen på de elektriske komponentene på elsykkelen.


Batteriets levetid

Batterier som brukes til elsykkel kommer typisk i 24V, 36V eller i noen sjeldne tilfeller 48V. 12V er mer vanlig på kinesiske elsykler. Høyere volt-verdier tillater mer kraft i motoren, som igjen krever mer av batteriet. Når man velger batteri vurderes forholdet mellom kraft, rekkevidde og pris. Batterikapasitet blir typisk målt i amper-timer (Ah) eller watt-timer (Wh). Vanligvis har batterier til elsykler en kapasitet på mellom 250Wh og 800Wh. Den bør være over 400Wh.

Eksempel: En person bruker 100W på å holde en fart på 15 km/t. Hvis man ønsker å sykle i to timer trenger man 200 Wh (watt-timer) for å holde en fart på 15 km/t.

Hvordan batteriene skal behandles varierer etter merke og produsent, da batteriene har mer eller mindre avanserte BMS (Battery Management System) installert. Se derfor brukermanualen når du har anskaffet et nytt batteri. Du kan allikevel anlegge noen gode vaner: 

 • Slå av strøm etter bruk.
 • Unngå voldsom vibrasjon eller støt mot batteriene.
 • Batteri og lader burde lagres i tørre og ventilerte omgivelser. 
 • Fjern batteriet fra sykkelen for langtidsladning.
 • Lad batteriet før langtidslagring.

display

Styringsenhet


De fleste elsykler kommer med et display hvor du kan slå av og på hjelpemotoren og se hvor mye batteri det er igjen. Annen funksjonalitet kan være:

 • Modus – (for eksempel eco – normal og turbo) Som bestemmer graden av hjelp du får fra motoren.
 • Speedometer
 • Gjennomsnittsfart
 • Trippteller
 • Temperaturmåler
 • Oppkobling mot smarttelefoner
 • Lysstyring

Sensorer

Sensorene forteller systemet hvordan du tråkker og lar motoren respondere. Samtidig er det viktig at elsykkelen opprettholder norsk lov og retningslinjer. På lovlige elsykler i Norge får du ikke hjelp fra motoren når du kommer opp i 25 km/t. 

Speed-sensor
Er et langt enklere og rimeligere system som lar motoren starte når sensoren merker rotasjon. Også kalt "hastighetssensor". 

Torque-sensor
En smart sensor som tilpasser motorkraften på elsykkelen med kraften du gir på pedalene. Dette gir deg glidende overganger som gjør syklingen mer behagelig. Også kalt “Momentsensor”. 

Vi anbefaler torque-sensor, da det gir best kontroll og sykkelfølelse.

Pris og kvalitet

Det er forskjell på kvalitet når det gjelder elsykkel. Velger man en i det lavere prissegmentet risikerer man at den blir raskere utslitt. Vi mener det er smart å velge kvalitet fordi det forsøpler mindre, gir bedre opplevelse og kan bli økonomisk på lengre sikt. Et kvalitetsprodukt du blir glad i, er lettere å bruke oftere.

Du kan finne en elsykkel som passer deg i produktveilederen
Hvis du er usikker på om elsykkel passer inn i din hverdag, kan du prøvekjøre i en uke. Bestill her