Elsykkelen kan spille en unik rolle i løsningen av trafikkproblemet i byene. Den er kostnadseffektiv, hurtig og lett å bruke. I tillegg til økt fremkommelighet har det også positiv effekt på miljøet å bytte ut biltur med en sykkeltur. Ved bruk av elsykkel har man mulighet til å kjøre forbi bilkøene uten å stresse. Sammenliknet med elbil koster den 0,5 øre per km i forhold til elbilens 15-20 øre per km, samtidig som elsykkelen har en langt mindre ressurs og energikrevende produksjon. Kort oppsummert er elsykkel positivt for helse, økonomi og miljø.

her er det bilde teksy
Lavt energibruk

Elsykkelen bruker svært lite energi sammenlignet med både bil og kollektivtransport. Energibruken ved produksjon av en elsykkel er litt høyere enn for en vanlig sykkel, men svært lavt sammenlignet med bil. Studier utført av ExtraEnergy viser at en elsykkel bruker rundt 1 kWh elektrisitet per 100 kilometer, mens en effektiv bensinbil bruker rundt 50 kWh på samme strekningen. Elsykkelen fungerer som en vanlig sykkel, men med en elektrisk motor som tillegg til muskelkraft. Sammenlagt er det svært energieffektivt.

Ingen forurensing ved bruk

Bruk av elsykkel gir svært lave utslipp av klimagasser. Det fører heller ikke til ekstra svevestøv i luften. For hver person som bytter fra bil til elsykkel sparer vi energi og lokale utslipp. Bruk av biler drevet på fossilt drivstoff gir utslipp av klimagasser, mens man med elsykkel enkelt fraktes f.eks. til jobb relativt utslippsfritt.  CO2-utslipp per kWh strøm som du bruker til å lade batteriene varierer allikevel mellom leverandører, på grunn av kraftutveksling med andre land. Kraftprodusentene er derfor pålagt å oppgi varedeklarasjon og opprinnelse for kraften de selger. Hvis de ikke oppgir egen varedeklarasjon, må de bruke deklarasjonen som er utarbeidet av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat).

Eiere av elsykkel bruker bilen mindre

Studier fra Sveits viser at mellom 20 og 50 % av alle reisene med elsykkel erstattet bilreiser. Fordi elsykkel er så lett å bruke, er det lavere terskel for å bruke den på reiser man ellers ville kjørt bil. Elsykkel gjør det lettere å droppe bilen på kortere avstander, som f.eks. til butikken eller på jobb. Mindre bilbruk fører til mindre utslipp av klimagasser, og mindre lokal luftforurensing.

Kilder:
GoPedelec, prosjekt i EU mellom kommunene Napoli (Italia), Graz (Østerrike), Miskolc (Ungarn), Stuttgart (Tyskland) og Utrecht (Nederland). 
Norges vassdrags- og energidirektorat.