Helsegevinsten ved bruk av elsykkel er stor. Mange tror kanskje at hvis man legger til en elektrisk motor forsvinner helseeffekten, men det er feil. Elsykkelens motor krever pedalkraft for å fungere, og kan ikke startes uten at du trør. Selv om elsykkelen kan hjelpe i motbakker, kreves litt egeninnsats også. Elsykkelen gjør det lettere og mer tilgjengelig for alle å sykle. Lengre rekkevidde på kortere tid, gjør det mulig å erstatte bilen som transportmiddel, selv på lange strekninger.

Daglig mosjon gir bedre helse og mindre sjanse for å få livsstilssykdommer. El-sykkel til jobb gir god helsegevinst, og kan føre til et lengre og friskere liv, i følge WHO.

Daglig mosjon gir bedre helse og
mindre sjanse for å få livsstils-
sykdommer. Elsykkel til jobb gir
god helsegevinst, og kan føre til
et lengre og friskere liv, i følge
WHO.

Mosjon på vei til jobb

De fleste av oss har en travel hverdag, der det kanskje er liten tid til trening på slutten av dagen. Hvis du sykler til og fra jobb blir trening en naturlig del av dagen din. Hvis man bruker jobbreisen til trening sparer man tid man kan bruke på andre ting. De fleste som sykler eller går til jobb opplever at de er mer våken og opplagt enn hvis de har sittet i bilkø. Å sykle til jobb gir mulighet til mosjon ute i frisk luft, og er en god start på dagen. Selv lett trening hver dag  fører til overskudd i hverdagen.

Gir god helsegevinst

En studie fra Sveits har vist at bruk av elsykkel gir like god helsegevinst som gange i motbakke. I en ellers stillesittende hverdag gir sykling god mosjon. Daglig mosjon senker blodtrykket og risikoen for hjerte- og karsykdommer. I tillegg minimerer man sjansen for overvekt og diverse livsstilssykdommer. Selv ved lett mosjon hver dag kan man unngå flere livsstilssykdommer.

Bedre liv

I følge WHO (World Health Organization) kan 30 minutters sykling hver dag, gi opp til 8 ekstra år med god helse. Elsykler gir flere mulighet til å oppleve dette. Elsykkelen gir sykkelen også bedre rekkevidde. En person ved normalt god helse kan på en elsykkel lett sykle langt, istedet for å kjøre bil.

Les mer her:
World Health Organization, professor Dr. Günther Klein ved WHO
http://tidsskriftet.no/article/3059062  - «Elsykkel til jobb gir treningseffekt»